Tarieven

"Buiten de gevallen krachtens of bij wet bepaald, mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen"
Art. 15 Grondwet

Tarieven

Gratis eerste gesprek

Het eerste gesprek is voor u gratis. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de te verwachten kosten van de rechtsbijstand. Uw zaak wordt vervolgens behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand of een vast (uur)tarief.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet dan wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. In strafzaken en jeugdzaken is in veel gevallen geen eigen bijdrage verschuldigd.

In het eerste gesprek wordt bekeken of het zinvol is om bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen.

Meer informatie over de aanvraag, de inkomensgrenzen en de eigen bijdragen treft u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Rechtsbijstand op basis van een uurtarief

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kunt u worden bijgestaan op basis van het uurtarief. Dit bedraagt € 160,- exclusief BTW. Als de te besteden tijd vooraf goed valt in te schatten, kan eventueel een vast tarief voor de hele zaak worden afgesproken.

In elk geval zullen vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt en wordt  u tussentijds regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden en kosten, zodat u weet waar u aan toe bent.

Overige kosten

Het is mogelijk dat in uw zaak ook een griffierecht aan de rechtbank of het gerechtshof voldaan moet worden en/of dat andere kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van uittreksels. U zult over deze kosten zo vroeg mogelijk worden geïnformeerd.