Rechtsgebieden

"De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures" Art. 40 IVRK

Rechtsgebieden

Jeugdrecht

Onder het jeugdrecht valt het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht.

Het jeugdstrafrecht geldt gewoonlijk als een kind van 12 tot 18 jaar oud wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Het gaat dan om de leeftijd waarop het feit werd gepleegd. Het civiele jeugdrecht regelt onder andere de erkenning, het gezag en de kinderbeschermingsmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Een kind en zijn of haar ouders kunnen bijvoorbeeld met het jeugdrecht in aanraking komen doordat hij of zij door de politie is aangehouden of doordat jeugdzorg vindt dat een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing nodig is.

Doordat het jeugdrecht bestaat uit speciale regels, is specialistische kennis nodig. Cindy Nwosu heeft deze kennis en maakt deze begrijpelijk voor het kind en de ouders. Zij heeft aandacht voor hun mening en gevoelens en zij zal ervoor zorgen dat deze op een duidelijke manier zullen worden verwoord, omdat zij begrijpt dat het gevoel ‘gehoord te zijn’ heel belangrijk kan zijn.

Kinderen hebben vaak recht op gratis rechtsbijstand. Meer informatie over de kosten van rechtsbijstand is te vinden op de pagina TARIEVEN.

Strafrecht

Het strafrecht is van toepassing als iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Het geldt bijvoorbeeld wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen of bent aangehouden door de politie.

Cindy Nwosu kan u deskundige bijstand bieden. Zij zal u adviseren en de verdediging, in overleg met u, zorgvuldig voorbereiden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de juridische kant, maar ook naar uw persoonlijke omstandigheden.

U wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand. Vooral wanneer u wordt vastgehouden door justitie, is de kans groot dat u daarvoor in aanmerking komt. Als dat niet het geval is , zal worden bekeken hoe de rechtsbijstand dan toch op een betaalbare manier kan plaatsvinden. Meer informatie over de kosten van rechtsbijstand is te vinden op de pagina TARIEVEN