Advocaat

Advocaat

In 1995 is Cindy Nwosu afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is afgestudeerd in het Nederlands Recht. Na haar afstuderen werkte zij als juriste bij SRK Rechtsbijstand. Vanaf 1997 voert zij haar eigen advocatenpraktijk, aanvankelijk in het arrondissement Den Haag. Sinds 2013 is haar praktijk gevestigd in Egmond aan den Hoef.

Cindy Nwosu behandelt met name strafzaken en jeugdrechtzaken. Zij volgde de opleiding De Praktische Jeugdrechtadvocaat bij het Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

De rechtbank verwijst regelmatig jeugdigen door naar haar. Het gaat daarbij om strafzaken en civiele zaken, zoals een dreigende gedwongen uithuisplaatsing in een gesloten setting. Zij treedt ook op als bijzonder curator van minderjarigen, waarbij zij onder andere hun belangen behartigt in zaken over de erkenning.

Deskundigheid en ervaring zijn bij het verlenen van rechtsbijstand natuurlijk belangrijk. Cindy Nwosu begrijpt echter dat een juridisch probleem ook emotioneel belastend kan zijn en dat waar mogelijk een oplossing zonder tussenkomst van de rechter vaak de voorkeur heeft. Haar benadering is daarom persoonlijk en oplossingsgericht

Cindy Nwosu